245
کد: 14634

اکانت کلش " اسیر سرنوشت "

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 573 تعداد جم
 • 245 سطح اکانت
 • 1,601 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,367 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 90
 • 90
 • 66
 • 41
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 5
 • 7
 • 11
 • 1
 • 1
 • 1
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 11
 • 10
 • 11
 • 8
 • 11
 • 10
 • 11
 • 12
 • 10
 • 12
 • 6
 • 6
 • 7
 • 9
 • 9
 • 5
 • 4
 • 5
 • 7
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 12
 • 13
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 1
 • 6
 • 1
 • 1

طلسم ها

 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 8
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 28
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 9
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 245 (کد 14634)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 245 (کد 14634)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 245 (کد 14634)