236
کد: 20930

اکانت کلش " ayhan "

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,000 تعداد جم
 • 236 سطح اکانت
 • 173 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,686 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

فول مکس مپ شب فول فول

نیرو ها

 • 94
 • 94
 • 68
 • 43
 • 16
 • 18
 • 16
 • 16
 • 18
 • 15
 • 17
 • 15
 • 18
 • 6
 • 18
 • 7
 • 18
 • 14
 • 10
 • 10
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 12
 • 11
 • 12
 • 9
 • 11
 • 11
 • 9
 • 5
 • 11
 • 12
 • 7
 • 1
 • 8
 • 9
 • 9
 • 5
 • 3
 • 6
 • 7
 • 7
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 1
 • 2
 • 4
 • 1
 • 15
 • 15
 • 15
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 1
 • 10
 • 7

طلسم ها

 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 7
 • 2
 • 3
 • 1
 • 3
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 35
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 9
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 236 (کد 20930)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 236 (کد 20930)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 236 (کد 20930)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 236 (کد 20930)