257
کد: 14613

اکانت کلش " من کوردم کورد "

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 15 تعداد جم
 • 257 سطح اکانت
 • 3,435 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,689 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

اکانت مکس تاون 16 فقط چهارتا دفاعی مانده و تعدادی دیوار بقیه همه مکس، کویین مکس هیروها بالا ،پروف قوی ،لول گاد، 3500 ستاره وار.تحویل فوری

نیرو ها

 • 90
 • 94
 • 60
 • 40
 • 10
 • 11
 • 8
 • 11
 • 10
 • 11
 • 11
 • 9
 • 10
 • 10
 • 11
 • 11
 • 9
 • 12
 • 6
 • 6
 • 7
 • 9
 • 9
 • 5
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 5
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 10
 • 11
 • 10
 • 10
 • 7
 • 5
 • 6
 • 7
 • 3
 • 4

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 7
 • 8
 • 6
 • 4
 • 3

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 1
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 9
 • 20
 • 18
 • 20
 • 20
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 257 (کد 14613)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 257 (کد 14613)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 257 (کد 14613)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 257 (کد 14613)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 257 (کد 14613)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 257 (کد 14613)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 257 (کد 14613)