245
کد: 18598

اکانت کلش " ♥Turkoghlu♥ "

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 27 تعداد جم
 • 245 سطح اکانت
 • 2,906 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,239 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

قیمت مفت فول مکس تاون14 220 مدال لیگ

نیرو ها

 • 80
 • 80
 • 55
 • 30
 • 17
 • 14
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 17
 • 15
 • 11
 • 16
 • 11
 • 7
 • 8
 • 14
 • 7
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 7
 • 9
 • 9
 • 10
 • 11
 • 9
 • 11
 • 5
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 4
 • 7
 • 8
 • 5
 • 3
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 1
 • 3

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 20
 • 15
 • 15
 • 20
 • 14
 • 14
 • 20
 • 8
 • 14
 • 1
 • 20
 • 16

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 245 (کد 18598)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 245 (کد 18598)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 245 (کد 18598)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 245 (کد 18598)