118
کد: 16959

اکانت کلش " ehsan 2 "

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 273 تعداد جم
 • 118 سطح اکانت
 • 392 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 2,236 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 6

توضیحات فروشنده

اکانت از اول دست خودم عالی خیلی خوبه نخری ضرر کردی دو هفته دیگه بازی کنی مکس تان میشه

نیرو ها

 • 45
 • 45
 • 20
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 8
 • 8
 • 6
 • 1
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 7
 • 7
 • 8
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 2
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 6
 • 5
 • 4
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 5
 • 11
 • 9
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 5
 • 11

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 118 (کد 16959)