38
کد: 14696

اکانت رویال " Aref "

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 217 تعداد جم
 • 38 سطح اکانت
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • سوپرسل فعال
 • 107 تعداد کارت از 110
 • 6,430 بهترین کاپ
 • 3,728 تعداد نبرد
 • 1,478 تعداد برد
 • 1,391 تعداد باخت
 • 600 برد سه ستاره

توضیحات فروشنده

دوتا کارت اولیشن داره و بیسار اکانت خوبی هست.

کارت ها

به ترتیب سطح کارت
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 5
 • Lvl 4
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش رویال لول 38 (کد 14696)
 • اکانت کلش رویال لول 38 (کد 14696)
 • اکانت کلش رویال لول 38 (کد 14696)
 • اکانت کلش رویال لول 38 (کد 14696)
 • اکانت کلش رویال لول 38 (کد 14696)
 • اکانت کلش رویال لول 38 (کد 14696)