35
کد: 10086

اکانت رویال " Neo "

۲۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 32 تعداد جم
 • 35 سطح اکانت
 • رایگان امکان تغییر نام
 • سوپرسل فعال
 • 104 تعداد کارت از 110
 • 5,867 بهترین کاپ
 • 2,327 تعداد نبرد
 • 1,123 تعداد برد
 • 948 تعداد باخت
 • 583 برد سه ستاره
 • تحویل فوری

توضیحات فروشنده

تغییر نام 500 جم ، این اکانت همراه یک اکانت کلش تاون 11 مکس هست

کارت ها

به ترتیب سطح کارت
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 11
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 4

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش رویال لول 35 (کد 10086)
 • اکانت کلش رویال لول 35 (کد 10086)
 • اکانت کلش رویال لول 35 (کد 10086)
 • اکانت کلش رویال لول 35 (کد 10086)
 • اکانت کلش رویال لول 35 (کد 10086)
 • اکانت کلش رویال لول 35 (کد 10086)