34
کد: 12565

اکانت رویال " hell shi "

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 280 تعداد جم
 • 34 سطح اکانت
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • سوپرسل فعال
 • 104 تعداد کارت از 111
 • 5,547 بهترین کاپ
 • 2,502 تعداد نبرد
 • 824 تعداد برد
 • 694 تعداد باخت
 • 443 برد سه ستاره

توضیحات فروشنده

سلام لولش ۳۴ هست واقعا ارزون میدم ۳سال سابقه بازی داره کارت‌ها اکثرا پر شدن فقط گلد میخواد

کارت ها

به ترتیب سطح کارت
 • Lvl 14
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 5
 • Lvl 5
 • Lvl 4
 • Lvl 4
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 3
 • Lvl 1
 • Lvl 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)
 • اکانت کلش رویال لول 34 (کد 12565)