173
کد: 14742

اکانت کلش " ⚓king⚓ "

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 215 تعداد جم
 • 173 سطح اکانت
 • 886 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 2 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,139 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

انتقال سریع انجام میشه

نیرو ها

 • 65
 • 68
 • 40
 • 15
 • 9
 • 9
 • 5
 • 8
 • 6
 • 9
 • 10
 • 5
 • 9
 • 6
 • 4
 • 9
 • 5
 • 3
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 1
 • 1
 • 3
 • 2
 • 3

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 1
 • 7
 • 2
 • 5
 • 3
 • 4
 • 1
 • 1
 • 4
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 22
 • 1
 • 16
 • 16
 • 16
 • 17
 • 16
 • 18
 • 3
 • 16
 • 16
 • 15

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 173 (کد 14742)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 173 (کد 14742)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 173 (کد 14742)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 173 (کد 14742)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 173 (کد 14742)