129
کد: 18605

اکانت کلش " 《 Turkmen 》《2》 "

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 92 تعداد جم
 • 129 سطح اکانت
 • 774 ستاره های جنگ
 • رایگان امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,391 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 6

توضیحات فروشنده

600 مدال لیگ تضمینی چنج نیم رایگان

نیرو ها

 • 41
 • 49
 • 24
 • 11
 • 10
 • 11
 • 7
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 10
 • 5
 • 10
 • 7
 • 11
 • 1
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 10
 • 9
 • 6
 • 10
 • 5
 • 6
 • 7
 • 5
 • 6
 • 4
 • 3
 • 1
 • 4
 • 7
 • 3
 • 4
 • 2
 • 6
 • 4
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 3
 • 7
 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 2
 • 2
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 10
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 12
 • 4
 • 12

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 129 (کد 18605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 129 (کد 18605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 129 (کد 18605)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 129 (کد 18605)