142
کد: 14061

اکانت کلش " S O H E I L "

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,150 تعداد جم
 • 142 سطح اکانت
 • 455 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 12 - سلاح 3 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,092 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

دوازده تقریبا مکس لول بالا هیروها بالا کاپشم تایتان

نیرو ها

 • 39
 • 53
 • 21
 • 11
 • 8
 • 8
 • 9
 • 9
 • 10
 • 10
 • 6
 • 1
 • 12
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 7
 • 8
 • 8
 • 5
 • 7
 • 7
 • 8
 • 8
 • 6
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 4
 • 3
 • 4
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3

نیروهای تالار سازنده

 • 10
 • 1
 • 12
 • 13
 • 11
 • 14
 • 11
 • 11
 • 5
 • 15
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 12 لول 142 (کد 14061)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 12 لول 142 (کد 14061)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 12 لول 142 (کد 14061)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 12 لول 142 (کد 14061)