210
کد: 16016

اکانت کلش " yasinfrahi "

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,443 تعداد جم
 • 210 سطح اکانت
 • 1,140 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,045 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 51
 • 63
 • 22
 • 30
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 5
 • 9
 • 4
 • 10
 • 6
 • 7
 • 5
 • 2
 • 5
 • 4
 • 8
 • 7
 • 2
 • 4
 • 1
 • 1
 • 5
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 4
 • 1
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

طلسم ها

 • 10
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 3
 • 3
 • 2
 • 7
 • 2
 • 1
 • 4
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 16
 • 14
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 15
 • 8
 • 20
 • 20
 • 18
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 210 (کد 16016)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 210 (کد 16016)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 210 (کد 16016)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 210 (کد 16016)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 210 (کد 16016)