138
کد: 19948

اکانت کلش " miss u universe "

۴۴۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 2,000 تعداد جم
 • 138 سطح اکانت
 • 211 ستاره های جنگ
 • با 2000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 3 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 2,680 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

توضیحات فروشنده

اکانت داری چهار تا اسکین و 2000تا جم می باشد

نیرو ها

 • 38
 • 45
 • 23
 • 1
 • 6
 • 6
 • 7
 • 7
 • 10
 • 10
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 8
 • 9
 • 8
 • 6
 • 9
 • 9
 • 10
 • 6
 • 7
 • 5
 • 6
 • 10
 • 8
 • 2
 • 1
 • 4
 • 3
 • 5
 • 6
 • 1
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 2
 • 7
 • 6
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 10
 • 12
 • 12
 • 10
 • 12
 • 11
 • 12
 • 5
 • 9
 • 11

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 138 (کد 19948)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 138 (کد 19948)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 138 (کد 19948)