222
کد: 17176

اکانت کلش " اهورا***مزدا "

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 0 تعداد جم
 • 222 سطح اکانت
 • 2,060 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,142 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 46
 • 54
 • 40
 • 27
 • 10
 • 16
 • 7
 • 8
 • 8
 • 10
 • 14
 • 10
 • 14
 • 13
 • 1
 • 10
 • 1
 • 6
 • 1
 • 10
 • 18
 • 1
 • 11
 • 10
 • 8
 • 10
 • 8
 • 11
 • 10
 • 7
 • 11
 • 11
 • 8
 • 9
 • 7
 • 10
 • 7
 • 5
 • 4
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4
 • 7
 • 5
 • 4
 • 5
 • 3
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 1
 • 7
 • 10
 • 1
 • 10
 • 1
 • 4
 • 2
 • 9
 • 3
 • 5

طلسم ها

 • 11
 • 9
 • 6
 • 2
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 2
 • 6
 • 5
 • 2
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 31
 • 20
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 7
 • 20
 • 18
 • 20
 • 20
 • 19

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 222 (کد 17176)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 222 (کد 17176)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 222 (کد 17176)