235
کد: 21125

اکانت کلش " mohammadreza "

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 650 تعداد جم
 • 235 سطح اکانت
 • 1,276 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,327 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

تان هال ۱۶ - شب ٪۱۰۰ فول - دفاعی ها بجز ۳ ساختمان فول - دیوار ها ۱۵ و ۱۶ - لول ۲۳۵ -

نیرو ها

 • 74
 • 86
 • 61
 • 27
 • 11
 • 11
 • 14
 • 17
 • 18
 • 14
 • 18
 • 14
 • 18
 • 14
 • 14
 • 1
 • 18
 • 14
 • 8
 • 18
 • 4
 • 10
 • 8
 • 11
 • 8
 • 11
 • 9
 • 9
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 10
 • 6
 • 4
 • 5
 • 1
 • 9
 • 1
 • 1
 • 5
 • 5
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 4
 • 1
 • 3
 • 1
 • 7
 • 15
 • 6
 • 10
 • 10
 • 2
 • 10
 • 8
 • 3
 • 9
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 9
 • 6
 • 1
 • 7
 • 8
 • 5
 • 2
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 35
 • 20
 • 20
 • 19
 • 19
 • 20
 • 18
 • 1
 • 20
 • 20
 • 18
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 235 (کد 21125)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 235 (کد 21125)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 235 (کد 21125)