194
کد: 20310

اکانت کلش " BATMAN "

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 422 تعداد جم
 • 194 سطح اکانت
 • 457 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,028 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

نیرو ها

 • 51
 • 54
 • 30
 • 12
 • 8
 • 10
 • 11
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 7
 • 15
 • 5
 • 8
 • 2
 • 10
 • 9
 • 8
 • 10
 • 6
 • 10
 • 10
 • 6
 • 9
 • 9
 • 6
 • 8
 • 7
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
 • 4
 • 7
 • 1
 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 10
 • 3
 • 5
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 2
 • 7
 • 4
 • 5
 • 5
 • 2
 • 6
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 20
 • 14
 • 14
 • 16
 • 14
 • 14
 • 18
 • 4
 • 18
 • 1
 • 16
 • 18

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20310)