174
کد: 20560

اکانت کلش " مهدی "

۶۳۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 70 تعداد جم
 • 174 سطح اکانت
 • 877 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,046 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

نیرو ها

 • 64
 • 65
 • 46
 • 20
 • 11
 • 15
 • 11
 • 15
 • 15
 • 11
 • 14
 • 15
 • 14
 • 8
 • 14
 • 15
 • 14
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 6
 • 8
 • 9
 • 8
 • 10
 • 7
 • 10
 • 5
 • 6
 • 4
 • 7
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 4
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 1
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 18
 • 18
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 15
 • 16
 • 7
 • 16
 • 16
 • 16

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 174 (کد 20560)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 174 (کد 20560)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 174 (کد 20560)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 174 (کد 20560)