232
کد: 17023

اکانت کلش " *mehran* "

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 670 تعداد جم
 • 232 سطح اکانت
 • 1,939 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 3 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,513 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

فکر نکنم توضیحی لازم باشه .بسمه الله

نیرو ها

 • 78
 • 80
 • 60
 • 32
 • 17
 • 17
 • 14
 • 17
 • 17
 • 15
 • 17
 • 17
 • 7
 • 1
 • 2
 • 2
 • 17
 • 14
 • 18
 • 11
 • 11
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 11
 • 7
 • 10
 • 9
 • 10
 • 11
 • 9
 • 10
 • 5
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
 • 4
 • 4
 • 4
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 8
 • 5
 • 7
 • 10
 • 2
 • 1
 • 2
 • 9
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 9
 • 6
 • 4
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 30
 • 16
 • 16
 • 18
 • 18
 • 14
 • 18
 • 7
 • 18
 • 1
 • 18
 • 18

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 232 (کد 17023)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 232 (کد 17023)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 232 (کد 17023)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 232 (کد 17023)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 232 (کد 17023)