138
کد: 21268

اکانت کلش " حامد بلوچ "

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 30 تعداد جم
 • 138 سطح اکانت
 • 900 ستاره های جنگ
 • رایگان امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,124 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

نیرو ها

 • 52
 • 52
 • 25
 • 10
 • 10
 • 8
 • 11
 • 11
 • 11
 • 8
 • 11
 • 11
 • 11
 • 1
 • 1
 • 1
 • 11
 • 1
 • 9
 • 9
 • 7
 • 9
 • 7
 • 9
 • 9
 • 5
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 2
 • 2
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3
 • 3

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 5
 • 11
 • 11

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 138 (کد 21268)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 138 (کد 21268)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 138 (کد 21268)