116
کد: 22478

اکانت کلش " hamed "

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,522 تعداد جم
 • 116 سطح اکانت
 • 62 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 2,435 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 7

نیرو ها

 • 35
 • 35
 • 19
 • 7
 • 10
 • 6
 • 12
 • 9
 • 5
 • 10
 • 5
 • 12
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
 • 6
 • 6
 • 6
 • 7
 • 5
 • 7
 • 2
 • 4
 • 2
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 11
 • 14
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 5
 • 12
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 116 (کد 22478)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 116 (کد 22478)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 116 (کد 22478)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 116 (کد 22478)