223
کد: 19105

اکانت کلش " sulduz cukur "

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 809 تعداد جم
 • 223 سطح اکانت
 • 859 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,020 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

فول فول حتی مپ شب فوول مکس😍 مفت مفت تضمینی تضمینی

نیرو ها

 • 80
 • 80
 • 55
 • 30
 • 17
 • 11
 • 5
 • 18
 • 18
 • 17
 • 14
 • 14
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 18
 • 14
 • 14
 • 11
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 7
 • 9
 • 9
 • 10
 • 11
 • 8
 • 7
 • 5
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 4
 • 5
 • 3
 • 7
 • 3
 • 5
 • 4
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 35
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 8
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 223 (کد 19105)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 223 (کد 19105)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 223 (کد 19105)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 223 (کد 19105)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 223 (کد 19105)