191
کد: 22187

اکانت کلش " Paris "

۸۹۹,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,000 تعداد جم
 • 191 سطح اکانت
 • 1,115 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,781 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

اک خوبیه

نیرو ها

 • 72
 • 74
 • 50
 • 22
 • 5
 • 12
 • 12
 • 12
 • 13
 • 13
 • 13
 • 11
 • 11
 • 1
 • 11
 • 15
 • 1
 • 9
 • 1
 • 9
 • 9
 • 8
 • 9
 • 9
 • 9
 • 10
 • 6
 • 8
 • 8
 • 9
 • 10
 • 6
 • 9
 • 5
 • 6
 • 5
 • 7
 • 7
 • 1
 • 3
 • 3
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 28
 • 17
 • 13
 • 12
 • 16
 • 15
 • 18
 • 7
 • 14
 • 1
 • 11
 • 14

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 191 (کد 22187)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 191 (کد 22187)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 191 (کد 22187)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 191 (کد 22187)