51
کد: 20817

اکانت رویال " saman "

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 3,788 تعداد جم
 • 51 سطح اکانت
 • رایگان امکان تغییر نام
 • سوپرسل فعال
 • 111 تعداد کارت از 111
 • 7,377 بهترین کاپ
 • 8,352 تعداد نبرد
 • 3,182 تعداد برد
 • 2,720 تعداد باخت
 • 1,265 برد سه ستاره

توضیحات فروشنده

لول ۵۱ کاپ ۷۳۴۶ ۳۷۸۱جم یک کتاب حماسی یک کتاب کمیاب. ۱۵کارت حماسی ۴۱۴کارت کمیاب. ۸۹کارت عادی ۲کارت قهرمان ۸کلید جعبه. ۶معجون تقویت کارت نیرو های ازاد شده ۱۱۱از ۱۱۱ هفت جلد برج. ۵۹ایموت (شکلک). 79کارت تزئین سه کارت تبدیل شده به ابر نیرو دو کارت تبدیل شده به کارت نخبه ۲۷نیرو مکس ده ژتون حماسی. هشت ژتون عادی دو ژتون کمیاب

کارت ها

به ترتیب سطح کارت
 • Lvl 15
 • Lvl 15
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 14
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 13
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش رویال لول 51 (کد 20817)
 • اکانت کلش رویال لول 51 (کد 20817)
 • اکانت کلش رویال لول 51 (کد 20817)
 • اکانت کلش رویال لول 51 (کد 20817)
 • اکانت کلش رویال لول 51 (کد 20817)
 • اکانت کلش رویال لول 51 (کد 20817)
 • اکانت کلش رویال لول 51 (کد 20817)