236
کد: 16289

اکانت کلش " ostad shifoo "

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 100 تعداد جم
 • 236 سطح اکانت
 • 1,540 ستاره های جنگ
 • با 1500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,575 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

اکانت تضمینی و بدون مشکل

نیرو ها

 • 90
 • 90
 • 62
 • 37
 • 11
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 8
 • 1
 • 12
 • 1
 • 1
 • 1
 • 8
 • 1
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 11
 • 10
 • 11
 • 8
 • 10
 • 9
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 1
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 3
 • 10
 • 6
 • 1

طلسم ها

 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 31
 • 16
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 8
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 236 (کد 16289)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 236 (کد 16289)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 236 (کد 16289)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 236 (کد 16289)