237
کد: 21844

اکانت کلش " ostad shifoo "

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,400 تعداد جم
 • 237 سطح اکانت
 • 1,540 ستاره های جنگ
 • با 2000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,575 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

تصاویر گویان

نیرو ها

 • 90
 • 90
 • 63
 • 37
 • 11
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 8
 • 1
 • 12
 • 1
 • 1
 • 1
 • 8
 • 1
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 11
 • 10
 • 11
 • 8
 • 10
 • 9
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 4
 • 4
 • 4
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 1
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 3
 • 10
 • 6
 • 2

طلسم ها

 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 7
 • 9
 • 5
 • 5
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 31
 • 16
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 8
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 237 (کد 21844)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 237 (کد 21844)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 237 (کد 21844)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 237 (کد 21844)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 237 (کد 21844)