194
کد: 20677

اکانت کلش " MMD "

۳۴۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,350 تعداد جم
 • 194 سطح اکانت
 • 1,717 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,606 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8
 • تحویل فوری

توضیحات فروشنده

تاون هال 12 لول بالا 🔱 هزار و هفصد ستاره وار 🎖️ پونصد مدال لیگ 🏅

نیرو ها

 • 47
 • 52
 • 30
 • 22
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 12
 • 12
 • 5
 • 1
 • 9
 • 10
 • 9
 • 8
 • 10
 • 6
 • 10
 • 9
 • 6
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 7
 • 7
 • 5
 • 6
 • 3
 • 2
 • 6
 • 3
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 3
 • 1
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 2
 • 7
 • 3
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 11
 • 1
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 2
 • 12
 • 12

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20677)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20677)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20677)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20677)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 194 (کد 20677)