205
کد: 19041

اکانت کلش " hosein "

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • تعداد جم
 • 205 سطح اکانت
 • 1,577 ستاره های جنگ
 • با جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال نشده
 • 5,122 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

اکانت تان ۱۴ با ۱۱۴۰۰ تا جم

نیرو ها

 • 53
 • 80
 • 55
 • 27
 • 21
 • 11
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 17
 • 13
 • 12
 • 18
 • 10
 • 18
 • 17
 • 7
 • 1
 • 8
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 7
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 10
 • 5
 • 5
 • 6
 • 8
 • 8
 • 1
 • 1
 • 4
 • 5
 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 1
 • 4
 • 2
 • 8
 • 2
 • 4
 • 4

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 3
 • 5
 • 2
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 25
 • 17
 • 12
 • 18
 • 20
 • 11
 • 11
 • 16
 • 8
 • 20
 • 1
 • 1
 • 18
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 205 (کد 19041)