206
کد: 21058

اکانت کلش " Mega⚡Knight "

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 2,300 تعداد جم
 • 206 سطح اکانت
 • 2,592 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,422 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

نیرو ها

 • 81
 • 81
 • 56
 • 31
 • 20
 • 11
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 15
 • 17
 • 9
 • 17
 • 10
 • 5
 • 7
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 9
 • 10
 • 10
 • 7
 • 9
 • 9
 • 8
 • 11
 • 8
 • 11
 • 5
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 8
 • 5
 • 8
 • 10
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 7
 • 3
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 30
 • 26
 • 18
 • 16
 • 16
 • 17
 • 16
 • 17
 • 8
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 206 (کد 21058)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 206 (کد 21058)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 206 (کد 21058)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 206 (کد 21058)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 206 (کد 21058)