108
کد: 19193

اکانت کلش " BABA "

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 730 تعداد جم
 • 108 سطح اکانت
 • 360 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 2,762 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 6

توضیحات فروشنده

تضمین فروشگاه💪🔥

نیرو ها

 • 26
 • 29
 • 17
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 6
 • 1
 • 1
 • 1
 • 10
 • 8
 • 9
 • 6
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 4
 • 8
 • 5
 • 6
 • 6
 • 4
 • 2
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 2
 • 4
 • 3
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 5
 • 6
 • 1
 • 7
 • 2
 • 3
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 3
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2
 • 10

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 108 (کد 19193)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 108 (کد 19193)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 108 (کد 19193)