75
کد: 15737

اکانت کلش " king༺༽༼༻ "

۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 340 تعداد جم
 • 75 سطح اکانت
 • 196 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 2,073 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 3

نیرو ها

 • 18
 • 18
 • 9
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 7
 • 1
 • 1
 • 1
 • 6
 • 6
 • 7
 • 5
 • 5
 • 7
 • 6
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 75 (کد 15737)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 75 (کد 15737)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 75 (کد 15737)