142
کد: 21360

اکانت کلش " sultan "

۷۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 5,200 تعداد جم
 • 142 سطح اکانت
 • 861 ستاره های جنگ
 • رایگان امکان تغییر نام
 • تاون هال 12 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,621 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

6تا کارگربا۱۶۰۰تا مدال لیگ

نیرو ها

 • 54
 • 62
 • 34
 • 17
 • 16
 • 11
 • 10
 • 14
 • 12
 • 11
 • 7
 • 1
 • 15
 • 15
 • 4
 • 1
 • 9
 • 9
 • 8
 • 9
 • 8
 • 8
 • 9
 • 5
 • 7
 • 8
 • 8
 • 9
 • 7
 • 8
 • 2
 • 5
 • 3
 • 6
 • 6
 • 2
 • 3
 • 2
 • 4
 • 3
 • 3
 • 1

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 3
 • 1
 • 5
 • 2
 • 1
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 25
 • 20
 • 9
 • 9
 • 9
 • 11
 • 8
 • 1
 • 6
 • 18
 • 1
 • 1
 • 14

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 12 لول 142 (کد 21360)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 12 لول 142 (کد 21360)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 12 لول 142 (کد 21360)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 12 لول 142 (کد 21360)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 12 لول 142 (کد 21360)