238
کد: 22178

اکانت کلش " lion "

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 360 تعداد جم
 • 238 سطح اکانت
 • 2,430 ستاره های جنگ
 • با 2500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 16 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,393 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 84
 • 85
 • 70
 • 34
 • 14
 • 15
 • 17
 • 15
 • 18
 • 18
 • 15
 • 18
 • 18
 • 14
 • 2
 • 17
 • 1
 • 18
 • 5
 • 14
 • 8
 • 10
 • 10
 • 7
 • 10
 • 10
 • 11
 • 10
 • 9
 • 11
 • 9
 • 9
 • 11
 • 7
 • 9
 • 5
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
 • 4
 • 4
 • 6
 • 5
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 1
 • 10
 • 5
 • 9
 • 10
 • 6
 • 2

طلسم ها

 • 11
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 26
 • 16
 • 19
 • 18
 • 17
 • 18
 • 19
 • 7
 • 20
 • 1
 • 18
 • 18
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 238 (کد 22178)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 238 (کد 22178)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 238 (کد 22178)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 238 (کد 22178)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 238 (کد 22178)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 16 لول 238 (کد 22178)