212
کد: 21169

اکانت کلش " omid "

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 209 تعداد جم
 • 212 سطح اکانت
 • 1,859 ستاره های جنگ
 • رایگان امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 3 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,621 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

نیرو ها

 • 88
 • 88
 • 63
 • 40
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 15
 • 15
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 11
 • 11
 • 9
 • 11
 • 11
 • 10
 • 11
 • 8
 • 10
 • 10
 • 9
 • 11
 • 10
 • 4
 • 3
 • 6
 • 5
 • 8
 • 8
 • 1
 • 2
 • 4
 • 3
 • 6
 • 5
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
 • 2
 • 1
 • 14
 • 4
 • 10
 • 10
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2

طلسم ها

 • 10
 • 4
 • 6
 • 1
 • 7
 • 2
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 35
 • 18
 • 18
 • 17
 • 17
 • 18
 • 18
 • 8
 • 18
 • 19
 • 16
 • 18
 • 19

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 212 (کد 21169)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 212 (کد 21169)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 212 (کد 21169)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 212 (کد 21169)