124
کد: 21682

اکانت کلش " Taha king "

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 339 تعداد جم
 • 124 سطح اکانت
 • 206 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 2,674 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

نیرو ها

 • 33
 • 37
 • 14
 • 8
 • 4
 • 8
 • 5
 • 6
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 9
 • 3
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 7
 • 7
 • 8
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 6
 • 4
 • 5
 • 4
 • 5
 • 3
 • 2
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 10
 • 1
 • 12
 • 12
 • 10
 • 12
 • 12
 • 12
 • 5
 • 12
 • 11
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 124 (کد 21682)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 124 (کد 21682)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 124 (کد 21682)