31
کد: 20135

اکانت رویال " LEgenD "

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 480 تعداد جم
 • 31 سطح اکانت
 • رایگان امکان تغییر نام
 • سوپرسل فعال
 • 100 تعداد کارت از 111
 • 6,181 بهترین کاپ
 • 2,486 تعداد نبرد
 • 1,333 تعداد برد
 • 1,087 تعداد باخت
 • 430 برد سه ستاره

توضیحات فروشنده

تو عکس مشخصه والکری ۲ قطعه میخواد تا تکامل

کارت ها

به ترتیب سطح کارت
 • Lvl 13
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 12
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 11
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 10
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 9
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 8
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 7
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6
 • Lvl 6

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش رویال لول 31 (کد 20135)
 • اکانت کلش رویال لول 31 (کد 20135)
 • اکانت کلش رویال لول 31 (کد 20135)
 • اکانت کلش رویال لول 31 (کد 20135)
 • اکانت کلش رویال لول 31 (کد 20135)