230
کد: 19735

اکانت کلش " black heart "

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 1,280 تعداد جم
 • 230 سطح اکانت
 • 1,106 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 2 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,910 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

با خریدار کنار میام جهت رفتن به سربازی میفروشمش

نیرو ها

 • 80
 • 86
 • 55
 • 30
 • 12
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 14
 • 15
 • 15
 • 7
 • 10
 • 8
 • 9
 • 12
 • 12
 • 1
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 7
 • 10
 • 9
 • 10
 • 12
 • 9
 • 7
 • 5
 • 6
 • 6
 • 8
 • 8
 • 4
 • 4
 • 5
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 4
 • 10
 • 8
 • 10
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 8
 • 5
 • 5
 • 7
 • 3
 • 5
 • 4
 • 3
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 34
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 8
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 230 (کد 19735)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 230 (کد 19735)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 230 (کد 19735)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 230 (کد 19735)