206
کد: 23174

اکانت کلش " FATEME "

۸۴۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 39 تعداد جم
 • 206 سطح اکانت
 • 1,498 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,075 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

13مکس

نیرو ها

 • 67
 • 75
 • 50
 • 24
 • 10
 • 18
 • 5
 • 10
 • 11
 • 14
 • 15
 • 15
 • 12
 • 11
 • 7
 • 3
 • 15
 • 8
 • 8
 • 15
 • 5
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 9
 • 9
 • 10
 • 6
 • 8
 • 9
 • 9
 • 10
 • 8
 • 10
 • 5
 • 6
 • 5
 • 7
 • 7
 • 4
 • 4
 • 3
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 31
 • 16
 • 18
 • 18
 • 18
 • 16
 • 18
 • 20
 • 7
 • 20
 • 18
 • 13
 • 20
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 206 (کد 23174)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 206 (کد 23174)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 206 (کد 23174)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 206 (کد 23174)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 206 (کد 23174)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 206 (کد 23174)