108
کد: 19511

اکانت کلش " ريبر؟8 "

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 217 تعداد جم
 • 108 سطح اکانت
 • 132 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 14 - سلاح 4 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 3,787 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

نیرو ها

 • 42
 • 45
 • 16
 • 10
 • 4
 • 10
 • 5
 • 10
 • 15
 • 6
 • 8
 • 8
 • 7
 • 15
 • 12
 • 1
 • 13
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 9
 • 5
 • 8
 • 6
 • 5
 • 6
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 5
 • 4
 • 1
 • 2
 • 4
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 6
 • 6
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 3
 • 2
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 12
 • 1
 • 12
 • 12
 • 9
 • 11
 • 9
 • 8
 • 5
 • 14
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 108 (کد 19511)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 108 (کد 19511)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 14 لول 108 (کد 19511)