137
کد: 13546

اکانت کلش " TENTACION "

۲۸۹,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 30 تعداد جم
 • 137 سطح اکانت
 • 550 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 11
 • سوپرسل فعال
 • 4,592 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

اکانت خوبیه

نیرو ها

 • 48
 • 48
 • 15
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 1
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 7
 • 7
 • 8
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 7
 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 5
 • 3
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 14
 • 1
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 5
 • 12
 • 11
 • 14

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 137 (کد 13546)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 137 (کد 13546)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 137 (کد 13546)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 137 (کد 13546)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 137 (کد 13546)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 137 (کد 13546)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 11 لول 137 (کد 13546)