142
کد: 20087

اکانت کلش " sad king "

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 582 تعداد جم
 • 142 سطح اکانت
 • 488 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 2 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 2,867 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

توضیحات فروشنده

اکانت فوق العاده عالی

نیرو ها

 • 43
 • 44
 • 30
 • 8
 • 6
 • 8
 • 7
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 11
 • 6
 • 7
 • 9
 • 6
 • 12
 • 6
 • 8
 • 8
 • 8
 • 9
 • 6
 • 8
 • 9
 • 5
 • 8
 • 8
 • 5
 • 7
 • 4
 • 8
 • 3
 • 6
 • 3
 • 2
 • 7
 • 1
 • 3
 • 2
 • 5
 • 4
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 2
 • 7
 • 3
 • 5
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 13
 • 1
 • 14
 • 12
 • 11
 • 12
 • 14
 • 10
 • 2
 • 12
 • 11
 • 16

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 20087)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 20087)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 20087)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 20087)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 20087)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 20087)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 142 (کد 20087)