221
کد: 21487

اکانت کلش " turk reza "

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 120 تعداد جم
 • 221 سطح اکانت
 • 606 ستاره های جنگ
 • با 1000 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 15 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,156 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 10

توضیحات فروشنده

مفت

نیرو ها

 • 70
 • 88
 • 57
 • 30
 • 13
 • 17
 • 16
 • 11
 • 11
 • 13
 • 17
 • 16
 • 15
 • 12
 • 12
 • 8
 • 9
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 1
 • 9
 • 9
 • 8
 • 10
 • 7
 • 10
 • 10
 • 8
 • 10
 • 9
 • 6
 • 7
 • 10
 • 6
 • 3
 • 6
 • 4
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 5
 • 4
 • 6
 • 1
 • 2
 • 4
 • 1
 • 3
 • 4
 • 1
 • 3
 • 2
 • 6
 • 8
 • 7
 • 10
 • 1
 • 4
 • 1
 • 2

طلسم ها

 • 10
 • 8
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 5
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 4
 • 1
 • 3

نیروهای تالار سازنده

 • 35
 • 25
 • 18
 • 18
 • 20
 • 18
 • 18
 • 18
 • 6
 • 18
 • 18
 • 20
 • 18
 • 18

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 221 (کد 21487)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 221 (کد 21487)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 221 (کد 21487)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 221 (کد 21487)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 15 لول 221 (کد 21487)