132
کد: 19338

اکانت کلش " BABAT❤️ "

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 14 تعداد جم
 • 132 سطح اکانت
 • 609 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 5 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 5,018 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 9

نیرو ها

 • 51
 • 58
 • 25
 • 8
 • 9
 • 1
 • 7
 • 8
 • 8
 • 9
 • 15
 • 8
 • 9
 • 5
 • 6
 • 8
 • 12
 • 9
 • 15
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 6
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 7
 • 4
 • 6
 • 3
 • 6
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 4
 • 2
 • 2

طلسم ها

 • 8
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1

نیروهای تالار سازنده

 • 12
 • 1
 • 10
 • 12
 • 10
 • 12
 • 10
 • 10
 • 6
 • 1
 • 1
 • 1
 • 17

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19338)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19338)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19338)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 132 (کد 19338)