176
کد: 22129

اکانت کلش " mojtaba,z "

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی ها

 • 490 تعداد جم
 • 176 سطح اکانت
 • 778 ستاره های جنگ
 • با 500 جم امکان تغییر نام
 • تاون هال 13 - سلاح 1 ستاره
 • سوپرسل فعال
 • 4,632 بهترین کاپ
 • تالار سازنده 8

توضیحات فروشنده

اکانت تان ۱۳ همراه با ۵۰۰تا مدال لیگ

نیرو ها

 • 51
 • 62
 • 36
 • 7
 • 14
 • 18
 • 9
 • 14
 • 7
 • 15
 • 8
 • 9
 • 14
 • 14
 • 8
 • 14
 • 9
 • 15
 • 15
 • 9
 • 5
 • 6
 • 5
 • 7
 • 7
 • 9
 • 8
 • 5
 • 8
 • 8
 • 9
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 1
 • 6
 • 3
 • 4
 • 2
 • 5
 • 4
 • 4
 • 1
 • 2

طلسم ها

 • 9
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 6
 • 3
 • 5
 • 6
 • 1
 • 5
 • 3
 • 2

نیروهای تالار سازنده

 • 24
 • 18
 • 10
 • 13
 • 14
 • 15
 • 14
 • 14
 • 1
 • 16
 • 14
 • 1

تصاویر

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 176 (کد 22129)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 176 (کد 22129)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 176 (کد 22129)
 • اکانت کلش اف کلنز تان هال 13 لول 176 (کد 22129)